Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół kilku kierunków badań:

Pierwszym z nich jest problematyka duszpasterskiego wsparcia wobec samotnych rodziców, ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z samotnym macierzyństwem. Istotnym założeniem tych dociekań było to, iż od pierwszych momentów osamotnienia, kiedy rozpoczyna się proces podejmowania decyzji o podjęciu czy rezygnacji z trudu samotnego macierzyństwa, ma miejsce sytuacja kryzysowa w życiu kobiety. Każda jednak sytuacja kryzysowa może, dzięki skutecznej pomocy i opiece przyczynić się do rozwoju osobowego.

Drugim ważnym kierunkiem moich naukowych dociekań stała się optymalizacja działań ukierunkowanych na wsparcie małżeństwa i rodziny w kontekście zachodzących współcześnie przemian społeczno-kulturowych. Fundamentem tych rozważań było poszukiwanie koncepcji małżeństwa i rodziny w naszej współczesności.

Image

Trzecim kierunkiem moich badań stało się duszpasterskiego poradnictwa małżeńskiego w Polsce. Ten problem badawczy z racji mojego aktywnego zaangażowania w Ośrodku Promocji, Edukacji i Terapii Rodzin w Opolu towarzyszył przez kilka lat moim poszukiwaniom, by optymalnie wspierać małżeństwa i rodziny poszukujące pomocy. Istotnym zadaniem była próba opisania sytuacji duszpasterskiego poradnictwa małżeńskiego w Polsce, a także jego krytyczna analiza, która umożliwiłaby znalezienie najbardziej dziś adekwatnej koncepcji duszpasterskiego poradnictwa małżeńskiego w Polsce w oparciu o przesłanki teologiczne i innych nauk pomocniczych, szczególnie psychologii oraz powiązanej z nią pomocy psychologicznej i psychoterapii. Następnym krokiem było postawienie tezy, iż antropologiczna, sakramentalno-eklezjologiczna i trynitarna wizja spojrzenia na małżeństwo z perspektywy communio personarum, pozwala odnaleźć wiele stycznych punktów między duszpasterskim poradnictwem małżeńskim i systemowym ujęciem rodziny. Proces doradzania oparty o model systemowy wnosi wiele cennych ujęć, pozwalając odnajdywać nowe drogi postępowania z małżeństwami sygnalizującymi przeżywane trudności w ich życiu. W zależności od zachodzących utrudnień w życiu małżeństwa, w duszpasterskim poradnictwie małżeńskim można wykorzystać wszystkie kierunki terapii systemowej rodziny (komunikacyjny, strukturalny, strategiczny) z ich technikami. Pomoc w budowaniu lub odnowieniu silnej, zdrowej relacji małżeńskiej staje się centralnym założeniem tego ujęcia poradnictwa.

  • Rodzina

  • Duszpasterstwo

  • Samotne macierzyństwo

  • Dziecko

  • Nauka

  • Praca

  • Wspólnota

Adres:

ul. Leonida Teligi 81
45-675 Opole

Kontakt:

tel.: (+48) 604 410 911
mail: pawel@landwojtowicz.pl

© 2022 Paweł Landwójtowicz Napisz do mnie