• I. PUBLIKACJE RECENZOWANE

  Image

  1. Landwójtowicz P., Samotne macierzyństwo. Studium pastoralne, Opole 2004, ss. 375.
  2. Landwójtowicz P., Duszpasterskie poradnictwo małżeńskie w Polsce. Studium pastoralne, Opole 2010.
  3. Vancáková S., Landwójtowicz P., Szabová L., Szabo M., Šuľová M., Pronéková M.: Milosrdenstvo voči trpiacim , Koszyce 2016, Občianske združenie Maják nádeje.
  4. Vancáková S., Jurko J., Landwójtowicz P., Pčolinský J., Šuľová M.: Utrpenie bolí, ale má zmysel, Koszyce 2017, OZ Maják nádeje.
  5. Kuźnik S., Landwójtowicz P., Wsparcie dziecka i rodziny. Podstawy terapii behawioralnej i systemowej, Opole 2019, ss. 170.

 • II. ARTYKUŁY NAUKOWE W CZASOPISMACH I WYDAWNICTWACH RECENZOWANYCH

  Image

  1. Landwójtowicz P., Postawy macierzyńskie samotnych matek znajdujących się pod opieką Domu Matki i Dziecka w Opolu, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” 19(1999), s. 335-348.
  2. Landwójtowicz P., Pomoc wspólnot „Wiary i Światła” dla rodziców dzieci upośledzonych umysłowo, w: R. Bieleń (red.), W służbie rodzinie - Księga Pamiątkowa na cześć Ks. Prof. Dr hab. Józefa Wilka SDB, z okazji 30 - lecia pracy dydaktycznej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Warszawa 2000, s. 105-117.
  3. Landwójtowicz P., Wspólnoty „Wiary i Światła” wobec rodziców dziecka upośledzonego umysłowo, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” 20(2000), s. 457-465.
  4. Landwójtowicz P., Historyczny rozwój Domów Matki i Dziecka w Polsce, w: J. Dzierżanowski, B. Balicka, M. Skiera (red.), Dar życia – bronić i afirmować, Opole 2003, s. 9-15.
  5. Landwójtowicz P., Postawy macierzyńskie a samotność matek, „Studia Historyczno-Teologiczne Śląska Opolskiego” 23(2003), s. 217-230.
  6. Landwójtowicz P., Jakiego macierzyństwa potrzebuje rodzina XXI wieku? Nauka Kościoła Katolickiego o kobiecie i jej macierzyństwie, w: K. Wolsza (red.), Osoba – małżeństwo - rodzina u progu XXI wieku, (Sympozja 54) Opole 2003, s. 83-99.
  7. Landwójtowicz P., Wybrane formy przychodzenia z pomocą samotnym matkom na przykładzie Domu Matki i Dziecka w Opolu-Grudzicach, w: J. Dzierżanowski (red.), Wychowanie do szacunku dla ludzkiego życia, (Sympozja 59), Opole 2004, s. 59-62.
  8. Landwójtowicz P., Poradnictwo rodzinne, w: R. Chałupniak, J. Kochel, J. Kostorz, W. Spyra, (red.), Wokół katechezy posoborowej, (Opolska Biblioteka Teologiczna 70), Opole 2004, s. 336-338.
  9. Landwójtowicz P., Formy działania duszpasterstwa rodzin w domach matki i dziecka wobec samotnych matek w okresie ciąży, „Studia nad Rodziną” 17(2005) nr 2, s. 136-144.
  10. Landwójtowicz P., Profilaktyczny wymiar duszpasterskiego poradnictwa rodzinnego, w: J. Dzierżanowski, P. Landwójtowicz (red.), Profilaktyczny wymiar duszpasterskiej troski Kościoła. Materiały sympozjum naukowego zorganizowanego przez Katedrę Teologii Pastoralnej i Duszpasterstwa Rodzin Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Opole, 21 maja 2005 r., (Sympozja 64), Opole 2006, s. 43-54.
  11. Landwójtowicz P., Profilaktyczna działalność duszpasterstwa rodzin wobec zjawiska samotnego macierzyństwa, w: J. Dzierżanowski, P. Landwójtowicz (red.), Profilaktyczny wymiar duszpasterskiej troski Kościoła. Materiały sympozjum naukowego zorganizowanego przez Katedrę Teologii Pastoralnej i Duszpasterstwa Rodzin Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Opole, 21 maja 2005 r., (Sympozja 64), Opole 2006, s. 69-81.
  12. Landwójtowicz P., „Nauki o Rodzinie” na Wydziale Teologii Uniwersytetu Opolskiego, G. Koszałka, M. Stopikowska (red.), Nauki o Rodzinie, Gdańska 2007, s. 53-74.
  13. Landwójtowicz P., Duszpasterstwo Rodzin a „Nauki o Rodzinie”, G. Koszałka, M. Stopikowska (red.), Nauki o Rodzinie, Gdańska 2007, s. 267-278.
  14. Landwójtowicz P., Współczesna rodzina polska w świetle nauczania Jana Pawła II, G. Koszałka, M. Stopikowska (red.), Nauki o Rodzinie, Gdańska 2007, s. 383-396.
  15. Landwójtowicz P., Duszpasterska troska Kościoła katolickiego o osoby homoseksualne, P. Morciniec (red.), Miłość, płciowość, płodność – aktualne problemy etyki seksualnej, (Opolska Biblioteka Teologiczna 99), Opole 2007, s. 101-115.
  16. Landwójtowicz P., „Nie zabijaj” (Wj 20,13) – implikacje biblijne, moralne i pastoralne o wartości ludzkiego życia, S. Rabiej (red.), Ad christianorum unitatem fovendam. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Arcybiskupowi Alfonsowi Nossolowi Wielkiemu Kanclerzowi Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego z okazji 30-lecia święceń biskupich, 50-lecia prezbiteratu oraz 75-rocznicy urodzin, (Opolska Biblioteka Teologiczna 100), Opole 2007, s. 253-266.
  17. Landwójtowicz P., Katolicka koncepcja małżeństwa i rodziny w dobie ponowoczesności, K. Dola, N. Widok (red.), Crux Christi – spes nostra. Księga pamiątkowa dedykowana księdzy Biskupowi Janowi Kopcowi z okazji 60-lecia urodzin, 35-lecia prezbiteratu, 15-lecia sakry biskupiej i 25-lecia pracy naukowej, (Opolska Biblioteka Teologiczna 101), Opole 2007, s. 371-381.
  18. Landwójtowicz P., Cierpienia samotnego macierzyństwa, w: A. Kalus, D. Krok (red.), Psychologiczny wymiar cierpienia – teoria i badania, Opole 2007, s. 27-38.
  19. Landwójtowicz P., Poradnictwo małżeńskie wobec następstw rozłąki z przyczyn ekonomicznych, „Życie i płodność” 6(2009) nr 1, s. 75-82.
  20. Landwójtowicz P., Deinstytucjonalizacja wezwaniem dla reformy sytemu opieki nad dzieckiem i rodziną. Zagadnienia wstępne, w: B. Balicka-Błagitka, J. Dzierżanowski, P. Landwójtowicz, B. Słomian, K. Włodarczyk (red.), W stronę rodzinnej opieki środowiskowej, Opole 2009, s. 5-8.
  21. Landwójtowicz P., Wartość życia i rodziny w kontekście Roku św. Pawła, w: M. Worbs (red.), W nurcie myśli pawłowej, (Sympozja 75) Opole 2009, s. 67-86.
  22. P. Landwójtowicz, Poradnictwo w sprawach rozłąki z przyczyn ekonomicznych, „Studia i Badania Naukowe – Nauki o Rodzinie” 3 (2009), nr 1, s. 179-194.
  23. Landwójtowicz P., Profilaktyka, diagnostyka i terapia dzieci z Alkoholowym Zespołem Płodowym (FAS) na przykładzie działań Katolickiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Opolu, w: D. Krok, P. Landwójtowicz (red.), Rodzina w nurcie współczesnych przemian. Studia interdyscyplinarne, Opole 2010.
  24. Landwójtowicz P., Znaczenie organizacji pozarządowych dla wspierania dziecka, małżeństwa i rodziny na przykładzie Diecezjalnej Fundacji Obrony Życia w Opolu, w: D. Krok, P. Landwójtowicz (red.), Rodzina w nurcie współczesnych przemian. Studia interdyscyplinarne, Opole 2010.
  25. Landwójtowicz P., Relacje w Kościele domowym, „Family Forum” 1(2011), s. 79-98.
  26. Landwójtowicz P., Problemy rodzin doświadczających konsekwencji wynikających z zagranicznej migracji zarobkowej – raport z badań, D. Krok, P. Landwójtowicz, B. Balicka-Błagitka (red.), Razem ale osobno. Poradnik dla osób doświadczających problemów spowodowanych migracją zarobkową, Opole 2011, s. 7-19.
  27. Landwójtowicz P., Wybrane cechy współczesnej relacji małżeńskiej w kulturze zachodnioeuropejskiej, D. Krok, D. Klejnowski-Różycki (red.), Relacje rodzinne i społeczne w kulturze środkowoeuropejskiej i chińskiej, Opole 2011, s. 150-173.
  28. Landwójtowicz P., Duszpasterskie wsparcie matki w perspektywie okołoporodowych zmian psychicznych, w: E. Lichtenberg-Kokoszka, E. Janiuk (red.), Ciąża i narodziny fundamentem przyszłości dziecka. Zagadnienia interdyscyplinarne, Kraków 2012, s. 113-136.
  29. Landwójtowicz P., Model kompleksowego wsparcia samotnych matek w Domu Matki i Dziecka w Opolu-Grudzicach, „Family Forum” 2 (2012), s. 161-178.
  30. Landwójtowicz P., Razem, ale osobno, „Eleuteria” 92(2012) nr 4, s. 6-10.
  31. Landwójtowicz P., Opieka duszpasterska nad rodzinami osób z niepełnosprawnością intelektualną na przykładzie „Ruchu Wiara i Światło”, „Ateneum Kapłańskie” 161(2013), z. 1(626), s. 58-70.
  32. Landwójtowicz P., Teologia małżeństwa i rodziny w ujęciu Jana Pawła II, U. Dudziak, G. Koszałka, J. Młyński (red.), Poradnictwo rodzinne w teorii i praktyce, Kraków 2013, wyd. Homo Dei, s. 173-203.

  33. Mierzwiński B., Landwójtowicz P, Geneza i rozwój duszpasterstwa rodzin, R. Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń (red.), Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna, Lublin 2013, wyd. „Bonus Liber” Wydawnictwo i drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, s. 45-66.
  34. Landwójtowicz P., Rozwój duszpasterskiego poradnictwa przejawem odpowiedzialności Kościoła za małżeństwo i rodzinę, I. Celary, G. Polok (red.), Odpowiedzialność w przestrzeni społeczno-pastoralnej, Katowice 2013, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 196-214.
  35. Landwójtowicz P., Wartość metody mediacyjnej w perspektywie duszpasterskiego poradnictwa rodzinnego, D. Krok, A. Bronowicka (red.), Jednostka i religia w relacjach społecznych, Opole 2013, wyd. RWWT UO, s. 377-393.
  36. Landwójtowicz P., Poradnictwo rodzin doświadczających rozłąki migracyjnej w perspektywie antropologicznej, M. Ryś (red.), Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę, Warszawa 2013, wyd. Instytut Papieża Jana Pawła II, s. 287-301.
  37. Landwójtowicz P., Poradnictwo małżeńsko-rodzinne w diecezji, Roczniki Teologiczne 56(2014), z. 6, s. 109-124.
  38. Landwójtowicz P., Jak pomagać rodzinie migracyjnej w Polsce, w: W stronę rodziny : teoria i praktyka / Czapla Krzysztof, Koszałka Grażyna, Młyński Józef ( red. ), 2014, Wydawnictwo Apostolicum, ISBN 9788370319311, ss. 145-158.
  39. Landwójtowicz P., Depresja osób starszych w perspektywie terapii systemowej rodziny, w: Człowiek wobec sytuacji trudnych / Dzierżanowska-Peszko Joanna, Landwójtowicz Paweł ( red. ), Człowiek, Rodzina, Społeczeństwo, vol. 25, 2014, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, ISBN 9788363950484, ss. 185-196.
  40. Landwójtowicz P., Osoba ojca w nauczaniu Jana Pawła II, w: Osoba w rodzinie : perspektywa Jana Pawła II / Cholewa Marcin, Drzyżdżyk Szymon, Gilski Marek ( red. ), 2014, Wydawnictwo "Scriptum", ISBN 9788364028694, ss. 47-67.
  41. Landwójtowicz P., Duszpasterstwo Rodzin w diecezji opolskiej, w: Studia Pastoralne : rocznik Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 11, 2015, ss. 264-277.
  42. Landwójtowicz P., Wsparcie małżeństwa i rodziny w praktyce diecezjalnej poradni rodzinnej w Opolu, w: Človek na periférii spoločnosti : zbornik z medzinárodnej vedeckej konferencie Košice, 15. október 2015 / Vancáková Soňa, Šuľová Michaela ( red. ), 2015, Verbum, ISBN 9788056102855, ss. 36-56.
  43. Landwójtowicz P., Osoba starsza w perspektywie systemowej terapii rodzin, w: Oblicza starości we współczesnym świecie. Perspektywa psychologiczno-medyczna / Brudek Paweł [i in.] (red. ), vol. 1, 2015, Wydawnictwo KUL, ISBN 978-83-8061-131-3, ss. 291-308.
  44. Landwójtowicz P., Znaczenie wybranych cech małżeńskiego communio personarum w realizacji zadań stojących przed rodziną jako "domowym Kościołem", w: Studia Pastoralne : rocznik Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 11, 2015, ss. 27-38
  45. Landwójtowicz P., Zarys biblijno-teologicznego rozwoju poznania tajemnicy trynitarnej, w: Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego, vol. 35, 2015, ss. 99-117.
  46. Landwójtowicz P., Terapia systemowa rodziny dotkniętej migracją do krajów Unii Europejskiej, w: Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, nr 1, 2015, ss. 243-263.
  47. Landwójtowicz P., Otwartość samotnych matek na przyjęcie dziecka w okresie ciąży i okołoporodowym, w: Family Forum, nr 5, 2015, ss. 65-84.
  48. Landwójtowicz P., Duszpasterskie poradnictwo małżeńskie - założenia teoretyczne, w: Matrimonio et familiae. Z problematyki małżeństwa i rodziny / Landwójtowicz Paweł ( red. ), Człowiek, Rodzina, Społeczeństwo, vol. 26, 2016, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, ISBN 978-83-63950-83-5, ss. 167-183.
  49. Landwójtowicz P., Wstęp, w: Matrimonio et familiae. Z problematyki małżeństwa i rodziny / Landwójtowicz Paweł ( red. ), Człowiek, Rodzina, Społeczeństwo, vol. 26, 2016, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, ISBN 978-83-63950-83-5, ss. 9-14.
  50. Landwójtowicz P., Znaczenie organizacji pozarządowych dla wspierania dziecka, małżeństwa i rodziny na przykładzie Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia w Opolu, w: Wychowanie w rodzinie. Od bezradności ku możliwościom / Chałupniak Radosław, Michalewski Tomasz, Smak Ewa ( red. ), Opolska Biblioteka Teologiczna, nr 158, 2016, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, ISBN 978-83-63950-80-4, ss. 67-78.
  51. Landwójtowicz P., Duszpasterstwo rodzin w perspektywie wybranych działań profilaktycznych, w: Współczesne wyzwania teologii pastoralnej / Chałupniak Radosław, Kostorz Jerzy ( red. ), Opolska Biblioteka Teologiczna, vol. 157, 2016, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, ISBN 978-83-63950-79-8, ss. 121-132.
  52. Landwójtowicz P., Małżeńskie communio personarum w perspektywie jedyności i troistości Boga, w: Roczniki Teologiczne, vol. 63, nr 6, 2016, ss. 157-169, DOI:10.18290/rt.2016.63.6-11.
  53. Landwójtowicz P., Miłość Boga w Trójcy a małżeńskie communio personarum, w: Ateneum Kapłańskie, vol. 166, nr 3, 2016, ss. 523-536.
  54. Landwójtowicz P., Miłosierdzie w praktyce Domu Matki i Dziecka w Opolu, w: Človek na periférii spoločnosti. Milosrdenstvo v praxi. Zborník z II. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Košice, 19.-20. október 2016 / Vancáková Soňa, Šuľová Michaela ( red. ), 2016, Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, ISBN 978-80-561-0394-4, ss. 25-46.
  55. Landwójtowicz P., Akivita Katolickeho Centra Pre Adopciu a Pestunctvo (KCAP) na pomoc v utrpeni bezdetnych manželov, w: Človek na periférii spoločnosti – Utrpenie a jeho význam / Vancáková Soňa, Šuľová Michaela ( red. ), 2017, Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, ISBN 978-80-89937-05-9, ss. 60-72.
  56. Landwójtowicz P., Podpora dieťaťa, zaživajúceho eurosirotstvo, z pohľadu systémovej rodinnej terapie, w: Človek na periférii spoločnosti. Dieťa v ohrození / Vancáková Soňa ( red. ), 2018, OZ Maják nádeje, ISBN 978-80-89937-09-7, ss. 68-84.
  57. Landwójtowicz P., Terapia małżeńska, w: Główne potrzeby polskiej rodziny / Ożarek Grażyna, Guzewicz Mieczysław ( red. ), 2018, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ss. 31-40.
  58. Landwójtowicz P., Realizacja funkcji kapłańskiej w małżeństwie sakramentalnym, "Roczniki Teologiczne" LXVI (2019), z. 6, s. 161-176.
  59. Landwójtowicz P., Priesthood and therapy - the perspektive of pastoral counselling, "Studia Humanitatis" (2019), nr 2, ISSN 2308-8079, www.st-hum.ru.
  60. Landwójtowicz P., Diecézna rodinná poradňa (DRP) v Opole pre manželské a rodinné krízy, w: Vancáková Soňa (red.): Človek na periférii spoločnosti. Riešenie krízových situácií, 2019, Maják nádeje, ISBN 978-80-89937-15-8, ss. 224.
  61. Landwójtowicz P., Pastoračná starostlivost' o kňazov v kríze, w: Kríza - čo s ňou? Príbehy, ktoré píše život a riešia odborníci / Vancáková Soňa (red.), 2020, Košice, Equilibria, s. 139-152, ISBN 978-80-8143-266-8.
  62. Landwójtowicz P., Manželské a rodinné krízy z hl'adiska pastoračnej podpory w: Kríza - čo s ňou? Príbehy, ktoré píše život a riešia odborníci / Vancáková Soňa (red.), 2020, Košice, Equilibria, s. 103-120, ISBN 978-80-8143-266-8.
  63. Landwójtowicz P., Pastoralne towarzyszenie kapłanom doświadczającym kryzysów, Roczniki Teologiczne, 2020, vol. 67, nr 11, s.135-147, Numer artykułu:9. DOI:10.18290/rt206711-9.
  64. Landwójtowicz P., Rola, zadania i kierunki rozwoju poradnictwa małżeńsko-rodzinnego na rzecz wsparcia rodzin emigracyjnych, w: Poradnictwo rodzinne na emigracji. Teoria i praktyka / Struzik Zdzisław, Młyński Józef, Szewczyk Władysław (red.), Rozprawy i Monografie / Instytut Papieża Jana Pawła II, 2021, vol. 30, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe UKSW, s.107-143, ISBN 978-83-8090-873-4.


  Image
 • III. REDAKCJE PRAC ZBIOROWYCH - RECENZOWANE

  Image

  1. Dzierżanowski J., Landwójtowicz P. (red.), Profilaktyczny wymiar duszpasterskiej troski Kościoła. Materiały sympozjum naukowego zorganizowanego przez Katedrę Teologii Pastoralnej i Duszpasterstwa Rodzin Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Opole, 21 maja 2005 r., Opole 2006.
  2. Krok D., Landwójtowicz P. (red.), Rodzina w nurcie współczesnych przemian. Studia interdyscyplinarne, Opole 2010.
  3. Dzierżanowska-Peszko J., Landwójtowicz P. ( red. ), Człowiek wobec sytuacji trudnych, Człowiek, Rodzina, Społeczeństwo, vol. 25, 2014, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, ISBN 9788363950484.
  4. Landwójtowicz P. ( red. ), Matrimonio et familiae. Z problematyki małżeństwa i rodziny, Człowiek, Rodzina, Społeczeństwo, vol. 26, 2016, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, ISBN 978-83-63950-83-5.
  5. Landwójtowicz P., Pawiński S. ( red. ), Sakramentalna przysięga małżeńska w obliczu wyzwań współczesnego świata. Ujęcie interdyscyplinarne, Człowiek, Rodzina, Społeczeństwo, vol. 28, 2017, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, ISBN 978-83-65860-09-5.
  6. Landwójtowicz P. (red.), Rodzina z problemem uzależnienia. Stare i nowe spojrzenie, Opole 2019, ss. 178.

 • IV. REDAKCJA PRAC ZBIOROWYCH NIERECENZOWANYCH

  Image

  1. Balicka-Błagitka B., Landwójtowicz P., Łopata A., Minartowicz B. (red.), Metanoia – stała przemiana myśli i serca, Opole 2004, ss. 42.
  2. Landwójtowicz P., Łopata A., Marsollek M. (red.), Opolska strefa wsparcia – biuletyn informacyjny dla osób i rodzin pragnących wyjść z trudnych sytuacji życiowych, Opole 2006, ss. 96.
  3. Balicka-Błagitka B., Dzierżanowski J., Landwójtowicz P., Minartowicz B., Włodarczyk K. (red.), Nie ma sytuacji na ziemi bez wyjścia, Opole 2008, ss. 85.
  4. Balicka-Błagitka B., Dzierżanowski J., Landwójtowicz P., Słomian B., Włodarczyk K. (red.), W stronę rodzinnej opieki środowiskowej, Opole 2009, ss. 60.
  5. Balicka-Błagitka B., Dzierżanowski J., Landwójtowicz P., Włodarczyk K. (red.), Otoczmy troską życie. Księga pamiątkowa na 15-lecie DFOZ w Opolu, Opole 2009, ss. 64.
  6. Krok D., Landwójtowicz P., Balicka-Błagitka B. (red.), Razem ale osobno. Poradnik dla osób doświadczających problemów spowodowanych migracją zarobkową, Opole 2011, ss. 76.
  7. Krok D., Landwójtowicz P., Balicka-Błagitka B (red.), Razem ale osobno. Miniporadnik dla osób doświadczających problemów spowodowanych migracją zarobkową, Opole 2011, ss. 16.

 • V. RECENZJE

  Image

  1. Goleń J., Wychowanie seksualne w rodzinie. Studium pastoralne, Rzeszów 2006, ss. 355, Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 26(2007) nr 2, s. 136-140.
  2. Bukalski S., The attachment theory and the quality of ties. An empirical analysis.(Teoria przywiązania i jakość więzi. Analiza empiryczna), Wyd. volumina.pl, Szczecin 2012, ss. 236; „Family Forum” 2 (2012), s. 183-188.

Adres:

ul. Leonida Teligi 81
45-675 Opole

Kontakt:

tel.: (+48) 604 410 911
mail: pawel@landwojtowicz.pl

© 2022 Paweł Landwójtowicz Napisz do mnie